Muimbu ua sakamene

Postado: Kitaloji On 07:49 0 comentários

Muimbu ua sakamene
(Cantiga para sacudimento)Kusaka kusaka ê o pembê
Kusaka, kusaka ê o pembo iô.

Ê, ê, ê, a, a ,a
Ê, ê, ê, a, a , a
Ê mabu, mabu hukuta
Ê mabu, ê mabu hukuta

Sakulu mambu, sakulu pembe
Sakê, sakulu pembe
Sakulu mabu mpemba le, sakê

A kuendekue a kundeka
Diá mina kua kua!
A kuendekue a kuendeka

Categories:

0 Response for the "Muimbu ua sakamene"

Postar um comentário